FOTO: Odbyła się uroczysta inauguracja roku akademickiego Uniwersytetu Medycznego.

fot. Paweł Sowa/Wydział Prasowy UMBB

Historia dzieje się na naszych oczach. Bielska filia Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach stała się faktem. 9 października w Teatrze Polskim odbyła się uroczysta, jubileuszowa inauguracja roku akademickiego 2023/2024 z udziałem samych żaków, władz uczelni i wielu znamienitych gości. Wszystko wydarza się w roku 75-lecia istnienia katowickiej Alma Mater.

Inauguracja roku akademickiego 2023/2024 fili Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Bielsku-Białej

Uroczystość w Teatrze Polskim, którą rozpoczęło wprowadzenie na scenę pocztu sztandarowego i odśpiewanie hymnu państwowego, była okazją do podsumowania ogromu pracy, jaką władze uczelni, samorządowcy i parlamentarzyści włożyli w powstanie bielskiej filii SUM, a co za tym idzie – podziękowań dla tych wszystkich, którzy przyłożyli rękę do utworzenia kierunku lekarskiego w Bielsku-Białej. Inaugurację otworzył rektor Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach prof. dr hab. n. med. Tomasz Szczepański. 

W Teatrze Polskim zasiedli przedstawiciele władz rządowych – minister funduszy i polityki regionalnej Grzegorz Puda, podsekretarz stanu w Ministerstwie Zdrowia Maciej Miłkowski; wojewódzkich i samorządowych – prezydent miasta Jarosław Klimaszewski i starosta bielski Andrzej Płonka; kościelnych i religijnych, przedstawiciele służb mundurowych, senat SUM, rektorzy uczelni medycznych i rektorzy uczelni śląskich, profesorzy, doktorzy honoris causa i profesorzy honorowi SUM w Katowicach, prorektorzy, dziekani i prodziekani, wielu pracowników uczelni, dyrektorzy bielskich szpitali oraz oczywiście studentek i studentów pierwszego roku bielskiej filii Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach.

W trakcie uroczystości przemówił rektor Uniwersytetu Medycznego w Bielsku-Białej

Wystąpienie inauguracyjne wygłosił rektor Tomasz Szczepański.

– Rok 2023 jest dla społeczności akademickiej Śląskiego Uniwersytetu Medycznego rokiem szczególnym gdyż upływa pod znakiem uroczystych obchodów jubileuszu 75-lecia powstania uczelni – mówił. – Dziś Śląski Uniwersytet Medyczny jest jedną z największych uczelni medycznych w Polsce. Obecnie, na 26 kierunkach, studiuje tu 11.000 studentów. Wysoki poziom zajęć gwarantuje ponad 1.500-osobowa kadra nauczycieli akademickich. Wierni naszej tradycji, w tym roku, by zapewnić większy dostęp do pomocy lekarskiej, otwieramy filię kierunku lekarskiego w Bielsku-Białej. Tworząc tę filię, odpowiadamy na oczekiwania mieszkańców i władz Podbeskidzia oraz wszystkich środowisk samorządowych i politycznych. Chciałbym podziękować wszystkim, którzy przyczynili się do jej powstania. Był to wielki wysiłek organizacyjny. Dziękuję władzom miasta Bielska-Białej i powiatu bielskiego za nieustanną pomoc i wsparcie. Dziękuję ministrowi Grzegorzowi Pudzie, który jest dobrym duchem tego przedsięwzięcia na szczeblu rządowym i ministrowi Piotrowi Bromberowi za wspieranie projektu od strony Ministerstwa Zdrowia. Dziękuje wszystkim parlamentarzystom z Bielska-Białej za wsparcie i piękny konsensus, bez względu na barwy polityczne – dziękował prof. T. Szczepański.

Na rozpoczynający się właśnie 75. rok akademicki na kierunek lekarski w Bielsku-Białej SUM przyjął 75 studentek i studentów. Czeka na nich doskonale wyposażona siedziba w zielonej dzielnicy miasta przy ul. Dywizji Pancernej 45, w budynkach centrum biurowo-konferencyjnego Agencji Rozwoju Regionalnego S.A. Są tam m.in. autonomiczne stanowiska wirtualnej rzeczywistości, z pełnym dostępem do narzędzi wykorzystujących tę rzeczywistość w medycynie. Zajęcia kliniczne będą odbywały się w trzech bielskich szpitalach: Szpitalu Wojewódzkim, Szpitalu Pediatrycznym, Beskidzkim Centrum Onkologii – Szpitalu Miejskim oraz Śląskim Centrum Reumatologii, Ortopedii i Rehabilitacji w Ustroniu.

Docelowo siedziba uczelni zostanie przeniesiona do centrum miasta na plac Fabryczny. Uczelnia planuje, zaraz po otrzymaniu środków, rozpisanie przetargu na projekt przebudowy placu.

– Mamy pewność i nadzieję, że spowoduje to wzrost atrakcyjności tej uczelni, filia na trwałe wpisze się w przestrzeń miasta, a zwiększenie liczby miejsc do 200/250 spowoduje, że łącznie SUM będzie w ciągu roku dawał Rzeczypospolitej Polskiej tysiąc lekarzy wykształconych w najlepszych standardach – zapewniał rektor, po czym zwrócił się do studentów:

– Chcemy zapewnić wam najlepsze warunki nauki, chcemy, abyście zostali w naszym regionie i nie musieli wyjeżdżać w inne części kraju czy za granicę. Cieszę się, że wprowadzenie kredytu dla studentów umożliwiło studiowanie kolejnym adeptom medycyny. Wszystkim studentom rozpoczynającym swoją przygodę ze Śląskim Uniwersytetem Medycznym w Bielsku-Białej życzę kreatywnego studiowania.

W imieniu wszystkich mieszkańców Bielska-Białej głos zabrał prezydent miasta Jarosław Klimaszewski.

Następnie władze Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach przyznały nagrody osobom szczególnie zasłużonym w postawanie bielskiej placówki. Złote statuetki z rąk rektora otrzymali minister funduszy i polityki regionalnej Grzegorz Puda, prezydent Bielska-Białej Jarosław Klimaszewski i starosta bielski Andrzej Płonka.

W imieniu wszystkich studentów pierwszego roku przedstawiciele żaków złożyli uroczyste ślubowanie, po czym zostali pasowani przez rektora na studentów Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach, a uczelniany chór odśpiewał Gaude Mater Polonia. Uroczystą immatrykulację poprowadził prorektor ds. Studiów i Studentów SUM prof. dr hab. n. med. Jerzy Stojko.

Na zakończenie wykład inauguracyjny Oczy artystów – okno na świat ich artyzmu i wyobraźni wygłosił prorektor do spraw rozwoju i technologii SUM prof. Edward Wylęgała.

foto. Paweł Sowa/Wydział Prasowy UMBB

Udostępnij na Facebooku:

Share on facebook
Facebook

Reklama

Zobacz również..

Reklama

STRONY

Nasze SOCIAL
Kontakt