Ekologiczna katastrofa w okolicach Szyndzielni – Potok Olszówka został zniszczony

foto. Las wokół miast

W ostatnim czasie na północnych zboczach szczytu Szyndzielnia w Beskidzie Śląskim, doszło do poważnej dewastacji ekologicznej, która dotknęła potok Olszówka. Ta niepokojąca sytuacja została ujawniona przez działaczy Inicjatywy „Las Wokół Miast” podczas ich działań monitorujących tereny leśne.

Odkrycie zniszczeń potoku Olszówka w okolicach Szyndzielni

Podczas prac leśnych, prowadzonych na zlecenie Nadleśnictwa Bielsko, zauważono poważne zniszczenia w górnej części potoku Olszówka. Teren ten leży na północnych zboczach szczytu Szyndzielnia, będącego częścią malowniczego Beskidu Śląskiego. Dewastacja objęła około 300 metrów koryta potoku, które zostało zasypane masami ziemno-skalnymi. Materiały te pochodziły z prac związanych z budową pobliskiej drogi leśnej, co doprowadziło do zatarcia naturalnego ukształtowania terenu. Zdaniem aktywistów rozmiar zniszczeń w korycie potoku Olszówka pozwala przypuszczać, że zasypanie koryta potoku odbyło się nielegalnie.

– Od kilkudziesięciu lat chodzę po górach, ale czegoś takiego nie widziałem w Beskidach. W górach wysokich i owszem. Takie masy kamienno-błotne tworzące moreny boczne spotkać można w rzekach pod lodowcami, ale tu w stosunkowo niskich Beskidach są jak z innej bajki? – mówi Jacek Zachara Stowarzyszenie Olszówka/Inicjatywa “Las Wokół Miast”

foto. Las wokół miast

W potoku Olszówka płynie zamulona woda

Dwa tygodnie temu jeden z mieszkańców zaalarmował że w miejscu, gdzie widnieje tablica „Strefa ochronna ujęcia wody” w potoku płynie mocno zamulona woda. 

– Wiem jak wygląda górski potok po ulewnych deszczach, ale to co zobaczyłem pod Szyndzielnią w niczym nie przypominało tworu natury. Co to za substancja, która zamieniła jego koryto w szarą mulistą breję? Prędzej spodziewałbym się spotkać coś takiego na placu budowy, niż w górskim lesie. – mówi Adrian Spuła, fotograf, członek Towarzystwa Karpackiego

foto. Las wokół miast

Dewastacja potoku została zgłoszona

Jacek Zachara ze Stowarzyszenia Olszówka w imieniu Inicjatywy zgłosił fakt dewastacji potoku do Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska w Katowicach oraz Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych. Teren, na którym doszło do zniszczeń, leży w obszarze Natura 2000, wymagającym szczególnej ochrony ze względu na swoje przyrodnicze wartości. Program Natura 2000 to sieci obszarów cennych przyrodniczo, których celem jest zachowanie określonych typów siedlisk przyrodniczych i gatunków, które uważane są za cenne i zagrożone w skali całej Europy. 

Zniszczenie koryta górnego biegu potoku Olszówka tylko po to by pozbyć się odpadowych mas ziemno – skalnych wzbudza społeczny sprzeciw wyrażany przez Inicjatywę „Las Wokół Miast”. – czytamy na Facebooku organizacji

Udostępnij na Facebooku:

Share on facebook
Facebook

Reklama

Zobacz również..

Reklama

STRONY

Nasze SOCIAL
Kontakt