Dwaj jezuici staną przed sądem za wielokrotne wykorzystanie seksualne kobiet.

foto. Wikipedia

Prokuratura Rejonowa przesłała do Sądu Rejonowego akt oskarżenia przeciwko dwóm jezuitom z Czechowic-Dziedzic: 55-letniemu Maciejowi Sz. i 61-letniemu Wojciechowi K. Jak podaje portal więź.pl – Obaj zostali oskarżeni o przestępstwa wielokrotnego doprowadzenia drugiej osoby przemocą, groźbą lub podstępem do obcowania płciowego i innych czynności seksualnych.

Zarzuty wobec pierwszego jezuity z Czehowic-Dziedzic - Macieja Sz.

Zarzuty wobec Macieja Sz. zostały ujawnione 14 listopada 2022 r. przez Paulinę Guzik w dwuczęściowym reportażu śledczym „Towarzystwo Maciejowe” na łamach Więź.pl. Artykuły przedstawiały mechanizmy wykorzystywania młodych kobiet przez jezuitę. Autorka opisywała krzywdy psychiczne, duchowe i seksualne wyrządzone młodym dziewczynom przez charyzmatycznego duszpasterza młodzieży oraz bezradne próby zmierzenia się z tym problemem przez kolejnych jezuickich prowincjałów. Przedstawiony przez Paulinę Guzik opis faktów uzasadnia podejrzenie, iż mogło wtedy dojść do zgwałcenia lub wymuszania innych czynności seksualnych (art. 197 kodeksu karnego), do seksualnego wykorzystania bezradności osoby niezdolnej w chwili czynu do odpowiedniego rozpoznania sytuacji lub pokierowania swoim postępowaniem (art. 198) i do seksualnego wykorzystania stosunku zależności (art. 199), gdyż starszy zakonnik działał wobec nastolatek powierzonych jego opiece duszpasterskiej. 

Prokuratura postanowiła w zgłoszonych przypadkach prowadzić śledztwo „w sprawie zaistniałego w latach 2007–2008 doprowadzenia przemocą i podstępem do poddania się innej czynności seksualnej, tj. o czyn z art. 197 § 2 kodeksu karnego”. Postępowanie doprowadziło jednak do rozszerzenia zarzutów. Przywoływane przez prokuraturę artykuły kodeksu karnego dotyczą: zgwałcenia poprzez doprowadzenie „przemocą, groźbą bezprawną lub podstępem” do obcowania płciowego (art. 197 § 1; grozi za to kara pozbawienia wolności od lat 2 do 15); wymuszania innych czynności seksualnych (art. 197 § 2; możliwa kara od 6 miesięcy do 8 lat więzienia) oraz tzw. czynu ciągłego, definiowanego jako „dwa lub więcej zachowań, podjętych w krótkich odstępach czasu w wykonaniu z góry powziętego zamiaru” (art. 12 § 1), czyli krótko mówiąc, do zamierzonej wielokrotności tych zachowań.

Proboszcz parafii Wojciech K. również nie pozostaje bez winy

Ks. Wojciech K. był proboszczem parafii w Czechowicach-Dziedzicach w latach 2004–2010, czyli także w okresie, gdy duszpasterzem młodzieży był tam Maciej Sz. (2007–2010). Wcześniej ks. K. pracował w Nowym Sączu i Wrocławiu, a później w Opolu i Kłodzku. Obecnie mieszka w prestiżowym jezuickim Centrum Duchowości w Częstochowie, znajdującym się w bezpośrednim sąsiedztwie Jasnej Góry. Pobyt Wojciecha K. w Częstochowie ma służyć nadzorowi nad jego aktywnością. Już przed kilku laty otrzymał on bowiem dożywotni zakaz sprawowania czynności wynikających ze święceń kapłańskich. Został też całkowicie odsunięty od posługi duszpasterskiej, a Mszę świętą może sprawować tylko prywatnie. Ponadto w częstochowskim ośrodku nie ma kontaktu z osobami niepełnoletnimi. 

Według źródeł „Więzi” zarzuty wobec ks. Wojciecha K. dotyczą czynów, jakie miały miejsce w co najmniej dwóch miastach. Już kilka lat temu złożony został wniosek o wydalenie go z zakonu i kapłaństwa. Wciąż jednak nie zapadły jeszcze w tej sprawie ostateczne decyzje. Prawdopodobnie oskarżony wykorzystuje liczne, przysługujące mu w prawie kanonicznym, możliwości składania odwołania.

CZYTAJ RÓWNIEŻ:

Koniec oczekiwania - sprawa ma swój finał w Sądzie

Od 30 listopada 2022 r., po otrzymanym zgłoszeniu od p. redaktor Pauliny Guzik, trwa kanoniczne dochodzenie wstępne tzw. investigatio praevia, które prowadzi wykwalifikowana osoba świecka. Od stycznia 2023 r. w sprawie ks. Macieja Sz. toczy się również postępowanie prowadzone przez Prokuraturę Rejonową w Pszczynie, zgodnie z procedurami kościelnymi, by zakończyć kanoniczne dochodzenie wstępne, oczekujemy na wynik dochodzenia państwowego. 27 października 2023 r. Prokuratura Rejonowa w Pszczynie przesłała do Sądu Rejonowego w Pszczynie akt oskarżenia wobec dwóch jezuitów , w którym obaj zostali oskarżeni o przestępstwa wielokrotnego doprowadzenia drugiej osoby przemocą, groźbą lub podstępem do obcowania płciowego i innych czynności seksualnych.

Źródło: wiez.pl

Udostępnij na Facebooku:

Share on facebook
Facebook

Reklama

Zobacz również..

Reklama

STRONY

Nasze SOCIAL
Kontakt