Duże zainteresowanie mieszkańców konsultacjami społecznymi. Wpłynęło ponad 330 uwag!

fot. Paweł Sowa / Wydział Prasowy UMBB

Konsultacje społeczne nad Planem Zrównoważonego Rozwoju Publicznego Transportu Zbiorowego dla Bielska-Białej zakończyły się ogromnym zainteresowaniem mieszkańców. Okres od 15 stycznia do 5 lutego zgromadził ponad 330 uwag. Aktualnie trwa analiza formalna oraz merytoryczna zgłoszonych przez mieszkańców uwag.

Były konsultacje społeczne - aktualnie trwa analiza zgłoszonych uwag

Największą ilość uwag, bo ponad 130, dotyczyło sieci komunikacyjnej transportu zbiorowego. Mieszkańcy wyrazili swoje opinie dotyczące rozkładów jazdy, częstotliwości kursowania oraz tras przejazdów poszczególnych linii autobusowych. Prawie 100 uwag skupiło się na infrastrukturze drogowej, zwłaszcza na przystankach i ich obsłudze. Mieszkańcy zwracają uwagę na konieczność modernizacji i dostosowania infrastruktury do potrzeb osób korzystających z transportu publicznego. Niespełna 30 dotyczyło taryfy biletowej, w tym kwestii rodzajów biletów, sieci dystrybucji oraz kontroli. Uwagi do taboru komunikacji miejskiej, w tym eksploatacji autobusów przegubowych oraz nisko- i zeroemisyjnych zgłosiło 25 osób. Pozostałe uwagi, w tym kwestie niedotyczące przedmiotu planu, prawne oraz dotyczące innych środków transportu to tematy ponad 50 ostatnich uwag.

Aktualnie trwa analiza zgłoszonych uwag, a te uzasadnione zostaną uwzględnione w Planie Zrównoważonego Rozwoju Publicznego Transportu Zbiorowego dla Bielska-Białej. 

Nowy plan zrównoważonego rozwoju transportu dla Bielska-Białej (2024-2033)

Głównym celem Planu zrównoważonego rozwoju publicznego transportu zbiorowego dla miasta Bielska-Białej aktualizowanego na lata 2024 – 2033 jest zapewnienie efektywnych przewozów przy zachowaniu zasad zrównoważonego rozwoju transportu.

Prace nad projektem dokumentu są złożone i wieloaspektowe. Na ich wstępnym etapie wykorzystane zostały wnioski oraz uwagi dotyczące komunikacji miejskiej zebrane w latach 2022 – 2023 podczas spotkań z przedstawicielami Rad Osiedli oraz zawarte w pismach i korespondencji elektronicznej mieszkańców kierowanej do Urzędu Miejskiego. W listopadzie 2023 roku przeprowadzone zostały badania ankietowe dotyczące sposobu przemieszczania się po mieście. Ankieta miała na celu zbadanie preferencji komunikacyjnych i poznanie opinii na temat oczekiwanego standardu komunikacji publicznej – wpłynęły 833 ankiety.

Udostępnij na Facebooku:

Share on facebook
Facebook

Reklama

Zobacz również..

Reklama

STRONY

Nasze SOCIAL
Kontakt
Przewiń do góry