Droga z Żywca do granicy ze Słowacją zostanie przebudowana

fot. Mirek Stecyk

W obliczu rosnących potrzeb komunikacyjnych i krytycznego stanu nawierzchni, droga wojewódzka nr 945, biegnąca z Żywca do granicy ze Słowacją, staje przed perspektywą kompleksowej przebudowy. Inicjatywa ta, prowadzona przez Zarząd Dróg Wojewódzkich w Katowicach, ma na celu nie tylko poprawę bezpieczeństwa i komfortu podróżujących, ale również usprawnienie przepływu ruchu na jednej z kluczowych tras regionu.

Zakres prac przy przebudowie drogi z Żywca do Słowacji

Projekt przebudowy drogi wojewódzkiej nr 945 obejmuje odcinek o długości około 24 kilometrów, od skrzyżowania ulicy Jana Pawła II z ulicą Handlową w Żywcu, aż do granicy państwowej. Zadanie to zostało podjęte w odpowiedzi na zły, a miejscami nawet krytyczny stan istniejącej infrastruktury, co skłoniło władze do poszukiwania wykonawcy zdolnego opracować kompleksową koncepcję modernizacji. Celem inwestycji ma być poprawa warunków bezpieczeństwa ruchu drogowego na drodze wojewódzkiej nr 945. Rozwiązania mają przyczynić się do uspokojenia ruchu i uporządkowania odwodnienia drogi.

Kluczowym elementem planowanej inwestycji jest nie tylko remont samej nawierzchni, ale również szereg działań mających na celu zwiększenie bezpieczeństwa użytkowników. Wśród nich znajduje się ujednolicenie szerokości jezdni do 7 metrów, wzmocnienie podłoża gruntowego, a także przebudowa i rozbudowa skrzyżowań oraz zatok autobusowych  z montażem wiat i z możliwością ewentualnej dobudowy w innych miejscach. Projekt przewiduje również modernizację chodników i ścieżek rowerowych, co ma znacząco poprawić warunki dla pieszych i rowerzystów.

Potrzeba rozbudowy skrzyżowań

Zleceniodawca podkreśla potrzebę dokonania przez biuro projektowe szczegółowej analizy dotyczącej możliwości rozbudowy skrzyżowań: ul. Dworcowa, ul, Suska, ul. Omłotowa, ul. Myśliwska, ul. Kasztanowa a także ul. Babiogórska i ul. Plebańska w Jeleśni, ul. Babiogórska w Krzyżowej, ul. Jana Pawła II w Pewel Małej, ul. Grunwaldzka, ul. Habdasówka w Żywcu. Zidentyfikowano głównie kwestie związane z nadmierną szerokością dojazdu podporządkowanego lub nieoptymalną konstrukcją skrzyżowań.

Budowa lub/i remont mostów

Szczególną uwagę poświęcono także infrastrukturze mostowej. Planowana jest budowa nowych mostów oraz remonty istniejących, w tym mostu nad potokiem Młynówka oraz zabytkowego mostu nad rzeką Koszarawa w Żywcu. W przypadku braku zgody na jego rozebranie, rozważana jest opcja remontu oraz budowy dodatkowej kładki pieszo-rowerowej. Analizowane będą ponadto możliwości dowiązania mostu w miejscowości Świnna, budowę nowego mostu w miejscowości Pewel Mała nad rzeką Koszarowa, budowę dwóch nowych jednoprzęsłowych mostów i remont jednego dwuprzęsłowego mostu w Jeleśni. Planowana jest budowa nowej przeprawy w Krzyżowej, w Korbielowie oraz remont dwóch przepraw w Korbielowie nad potokiem Buczynka i potokiem Glinny.

Termin realizacji inwestycji

Ostateczny termin dla złożenia ofert ustalono na dzień 11 marca bieżącego roku. Zakończenie przebudowy drogi wojewódzkiej 945, łączącej Żywiec z granicą słowacką, może potrwać bardzo długo, jako że na samo opracowanie wstępnego projektu przeznaczono dwa lata.

Udostępnij na Facebooku:

Share on facebook
Facebook

Reklama

Zobacz również..

Reklama

STRONY

Nasze SOCIAL
Kontakt