Do kanalizacji na terenie powiatu żywieckiego wlane zostały rozpuszczalniki !

Kilka dni temu, na obszarze Bystrej, odnotowano niepokojące przypadki zrzutów substancji opartych na związkach ropopochodnych np. rozpuszczalniki, do systemu kanalizacji sanitarnej. Takie działania, zarówno w lutym 2024 roku, jak i we wcześniejszym przypadku z września 2023, stanowią poważne zagrożenie dla ekosystemów wodnych oraz efektywności procesów oczyszczania ścieków.

Zagrożenie dla środowiska i oczyszczalni

Oczyszczalnie ścieków mają za zadanie eliminowanie zanieczyszczeń pochodzących z gospodarstw domowych oraz wybranych ścieków przemysłowych. Jednakże, obecność substancji chemicznych, takich jak rozpuszczalniki ropopochodne, przekracza możliwości technologiczne standardowych instalacji oczyszczających. Wprowadzanie takich substancji do kanalizacji może prowadzić do znaczących uszkodzeń systemów oczyszczania, a tym samym do degradacji środowiska naturalnego.

Kluczowym elementem ochrony środowiska jest prawidłowe gospodarowanie odpadami chemicznymi. Substancje te, uznawane za odpady niebezpieczne, wymagają specjalistycznego traktowania i neutralizacji w dedykowanych instalacjach. Punkt selektywnej zbiórki odpadów stanowi miejsce, gdzie mieszkańcy mogą bezpiecznie przekazać tego typu materiały, unikając tym samym ryzyka dla środowiska naturalnego i infrastruktury miejskiej.

Nieświadomość jako źródło problemu

Ustalono, że w obu terminach substancja oparta na związkach ropopochodnych była wprowadzona do kanalizacji sanitarnej na terenie Bystrej, w rejonie zlokalizowanym bezpośrednio za boiskiem sportowym LKS w kierunku zachodnim. Analiza przypadków nielegalnych zrzutów wskazuje na brak świadomości ekologicznej wśród części mieszkańców. Przyjęto, że osoby dokonujące zrzutów nie są w pełni świadome skali potencjalnych szkód, jakie ich działania mogą spowodować. 

MPWiK apeluje: rozmawiajmy z mieszkańcami

MPWiK apeluje się do mieszkańców Bystrej o aktywne angażowanie się w działania na rzecz ochrony środowiska. Rozmowy na temat skutków nielegalnych zrzutów, wymiana wiedzy na temat prawidłowego postępowania z odpadami chemicznymi oraz wzajemne wspieranie się w dążeniu do zrównoważonego rozwoju mogą przyczynić się do znaczącej poprawy sytuacji.

Bardzo Was prosimy o rozmawianie z mieszkańcami Bystrej o problemie zrzucania szkodliwych substancji do kanalizacji. Może te rozmowy spowodują, że ktoś zrozumie swój błąd i zaprzestanie niewłaściwego działania. – czytamy

Udostępnij na Facebooku:

Share on facebook
Facebook

Reklama

Zobacz również..

Reklama

STRONY

Nasze SOCIAL
Kontakt
Przewiń do góry