Danuta Boba – kiedy odbędzie się pogrzeb zmarłej?

fot. Szymon Gąsowski, Wydział Prasowy UMBB

Pogrzeb Zasłużonej dla Miasta Bielska-Białej, propagatorki nauczania domowego i czynnej uczestniczki walki o prawo do wolności w zakresie wychowania i edukacji dzieci i młodzieży w czasach komunistycznego reżimu – Danuty Boby odbędzie się 27 stycznia w Bielsku-Białej.

Zmarła Danuta Boba - znana jest data i miejsce pogrzebu

Danuta Boba na wieczny odpoczynek odeszła 5 stycznia w Bielsku-Białej.

Przez wiele lat była związana z miastem. Jej działalność przyczyniła się do rozsławienia Bielska-Białej i Podbeskidzia jako regionu, w którym – jako jedynym w czasach PRL – praktykowano oficjalnie edukację domową. 3 marca 2022 roku podczas XLII sesji bielskiej Rady Miejskiej Danuta Boba odebrała dyplom poświadczający przyznanie tytułu Zasłużonej dla Miasta Bielska-Białej.

Pogrzeb Danuty Boby odbędzie się 27 stycznia w Bielsku-Białej. Msza święta odprawiona zostanie w kościele św. Maksymiliana Kolbego przy ul. Maksymiliana Kolbego 1 w dzielnicy Aleksandrowice o godzinie 12.00. Skąd nastąpi odprowadzenie zmarłej na cmentarz komunalny przy ul. Karpackiej 162.

Kim była Danuta Boba?

Danuta Boba urodziła się 27 stycznia 1921 r. Wyjątkowo uzdolniona, osiągała najwyższe noty za naukę. W okresie międzywojennym jako 10-letnia uczennica udzielała korepetycji nawet krewnym swoich nauczycieli. Pracowała jako korepetytorka dla młodszych koleżanek w gimnazjum, ale także po maturze w okresie wojny, gdy Niemcy zlikwidowali gimnazja. W ramach tajnego nauczania przygotowywała uczennice do matury. Działała w PCK, ukończyła kurs pierwszej pomocy, a po wybuchu II wojny światowej w szpitalu polowym opatrywała rannych żołnierzy i cywilów. W stowarzyszeniach charytatywnych pomagała sierotom. Niosła bezinteresowną pomoc Żydom, wniosła osobisty wkład w uratowanie dwóch koleżanek z klasy licealnej. W późniejszym okresie pracowała na rzecz opieki nad wysiedleńcami z terenów wschodnich.

Była pierwszą po wojnie i jedyną w PRL domową edukatorką swoich dzieci. Zasłynęła jako propagatorka nauczania domowego i czynna uczestniczka walki o prawo do wolności w zakresie wychowania i edukacji dzieci i młodzieży w trudnych czasach komunistycznego reżimu w latach 1952-1962. Jej nieugięta postawa życiowa oraz działania na rzecz domowego nauczania dzieci podejmowane wbrew oczekiwaniom komunistycznych władz, mogą być wzorem do naśladowania.

Władze PRL w ciągu 10 lat wytoczyły rodzinie Bobów 18 procesów. Danuta Boba i jej mąż Bartłomiej byli wielokrotnie nagabywani i zastraszani przez Urząd Bezpieczeństwa, szczególnie gdy zdecydowali się napisać skargę do Trybunału Sprawiedliwości w Hadze. Dzięki heroicznej walce i odwołaniu się do premiera Józefa Cyrankiewicza uzyskali zgodę na edukację domową ze względów światopoglądowych jako jedyna rodzina w PRL. Państwo Bobowie stali się jedynym łącznikiem pomiędzy przedwojenną tradycją edukacji domowej a jej wznowieniem w wymiarze ogólnopolskim po 1989 r.

Udostępnij na Facebooku:

Share on facebook
Facebook

Reklama

Zobacz również..

Reklama

STRONY

Nasze SOCIAL
Kontakt
Przewiń do góry