Czy Podbeskidzie uzyska status nowego województwa? Bielszczanie apelują o Województwo Podbeskidzkie

foto: naddachami.pl

Podbeskidzie od dłuższego czasu aspiruje do uzyskania statusu niezależnego województwa. Mieszkańcy Bielska-Białej i okolicznych gmin złożyli petycję, w której domagają się utworzenia Województwa Podbeskidzkiego z siedzibą w Bielsku-Białej. Prezydent miasta, Jarosław Klimaszewski, odniósł się do tej inicjatywy, wyrażając swoje wsparcie z pewnymi zastrzeżeniami.

Podbeskidzie walczy o odrębność

Pomysł utworzenia Województwa Podbeskidzkiego nie jest nowy. W latach 1975–1998 Bielsko-Biała pełniło rolę stolicy województwa bielskiego. Jednak w wyniku reformy administracyjnej w 1999 roku miasto zostało włączone do województwa śląskiego, co wielu mieszkańców postrzega jako krok wstecz. Wielu z nich uważa, że poprzedni układ administracyjny sprzyjał dynamicznemu rozwojowi Bielska-Białej i całego regionu.

Petycja w sprawie utworzenia Województwa Podbeskidzkiego

W maju do urzędu miasta wpłynęła oficjalna petycja z żądaniem utworzenia nowego województwa. Autor petycji apeluje do Rady Miejskiej w Bielsku-Białej o skierowanie wniosku do władz państwowych oraz do lokalnych samorządów i parlamentarzystów, by wspólnie dążyli do realizacji tego celu do 2029 roku. Prośby o poparcie miałyby trafić również do wójtów, burmistrzów i prezydentów sąsiednich miast i gmin.

Wsparcie prezydenta Klimaszewskiego z zastrzeżeniami

Jarosław Klimaszewski, prezydent Bielska-Białej, wyraził poparcie dla idei utworzenia Województwa Podbeskidzkiego. Podkreślił, że przyjęcie apelu przez Radę Miejską oraz skierowanie go do właściwych organów państwowych, samorządowych i parlamentarzystów z regionu może przyczynić się do pozyskiwania dodatkowych środków finansowych. Klimaszewski zaznaczył, że status miasta wojewódzkiego mógłby wpłynąć pozytywnie na rozwój regionu, poprzez realizację nowych inwestycji, programów społecznych i tworzenie miejsc pracy.

Kontrowersyjny punkt petycji

Prezydent wyraził jednak wątpliwości co do jednego z punktów petycji, który zobowiązuje go do podjęcia “wszelkich czynności faktycznych i prawnych” mających na celu powołanie nowego województwa oraz składania kwartalnych raportów z działań radzie miejskiej. Klimaszewski wskazał, że autor petycji nie precyzuje, jakie konkretnie działania miałby podejmować, a zmiana liczby województw w Polsce wymaga interwencji ustawodawcy, co wykracza poza kompetencje prezydenta miasta. Niemniej, Klimaszewski zadeklarował gotowość do współpracy z Radą Miejską i skierowania własnego apelu do właściwych organów Rzeczypospolitej Polskiej.

Udostępnij na Facebooku:

Share on facebook
Facebook

Reklama

Zobacz również..

Reklama

STRONY

Nasze SOCIAL
Kontakt