Czechowice-Dziedzice: Zakończono modernizację ważnego odcinka drogi

foto. UM Czechowice-Dziedzice

W Czechowicach-Dziedzicach, kierowcy mogą teraz korzystać z nowo otwartego odcinka drogi powiatowej, który znacząco ułatwia przepływ ruchu. Inwestycja ta, prowadzona przez Zarząd Dróg Powiatowych w Bielsku-Białej, stanowi ważny krok w rozwoju infrastruktury komunikacyjnej w regionie.

Zakres prac przy modernizacji drogi

W ramach modernizacji, na ul. Legionów, od drogi krajowej nr 1 do skrzyżowania z ul. Narutowicza, powstał dodatkowy pas drogowy umożliwiający prawoskręt w kierunku Pszczyny. Ten krótki, ale istotny fragment drogi został przebudowany, aby zwiększyć przepustowość i zmniejszyć zatory w godzinach szczytu.
Dodatkowo zakres robót obejmował przebudowę odcinka ulicy Legionów, od skrzyżowania z DK-1 do skrzyżowania z będącą również drogą powiatową ulicą Narutowicza, chodników o długości około 690 metrów, dwóch zatok autobusowych, a także doświetlenie przejść dla pieszych.

Wysoka wartość inwestycji i wsparcie samorządowe

Na realizację bardzo ważnej z punktu widzenia poprawy układu komunikacyjnego w Czechowicach-Dziedzicach inwestycji, polegającej na przebudowie ulicy Legionów na odcinku od DK-1 do skrzyżowania z ulicą Narutowicza, Zarząd Dróg Powiatowych w Bielsku-Białej, czyli administrator drogi, uzyskał dofinansowanie Ministerstwa Infrastruktury z rezerwy subwencji ogólnej budżetu państwa. Pozostałą część kosztów pokryły samorządy: powiatowy oraz gmina Czechowice-Dziedzice. Całkowity koszt modernizacji tego odcinka drogi wyniósł 6,2 mln zł. 

Droga w Czechowicach-Dziedzicach priorytetem dla komunikacji w powiecie bielskim

Starosta bielski, Andrzej Płonka, podkreśla, że modernizacja drogi powiatowej w Czechowicach-Dziedzicach jest jednym z priorytetów dla układu komunikacyjnego w powiecie bielskim. Planowane inwestycje są podzielone na 4 etapy, aby stopniowo poprawić infrastrukturę drogową w regionie. Obecnie trwają prace także na kolejnym fragmencie drogi, od skrzyżowania z ul. Lipowską do granicy z Bielskiem-Białą, które mają zostać zakończone jeszcze w tym roku.

Udostępnij na Facebooku:

Share on facebook
Facebook

Reklama

Zobacz również..

Reklama

STRONY

Nasze SOCIAL
Kontakt