Co z rozpoczęciem roku szkolnego? Nauczyciele 1 września wezmą udział w proteście

protest nauczycieli
foto: pixabay.com

W dniu 1 września 2023 roku, nauczyciele z całej Polski będą manifestować pod siedzibą Ministerstwa Edukacji i Nauki w Warszawie. Związek Nauczycielstwa Polskiego (ZNP) zapowiada pikiety, które mają wyrazić niezadowolenie z bieżącej sytuacji w oświacie. W proteście wezmą udział nie tylko nauczyciele, ale także rodzice, przedstawiciele organizacji społecznych oraz liderzy edukacyjni.

Powody protestu nauczycieli

Przyczyny, dla których nauczyciele postanowili wziąć udział w proteście, są wielorakie i mają ogromne znaczenie dla polskiej edukacji. Jednym z najważniejszych powodów jest rekordowo wysoka inflacja oraz rekordowo niskie pensje dla nauczycieli. Warto zaznaczyć, że wynagrodzenie początkującego nauczyciela wynosi jedynie 3690 zł brutto, co oznacza, że jest jedynie o 90 zł wyższe od płacy minimalnej.

Dodatkowo, warunki nauki i pracy w polskiej oświacie systematycznie się pogarszają. Brakuje nauczycieli, a sytuacja będzie jeszcze bardziej niekorzystna, ponieważ obecna kadra starzeje się, a młodzi adepci zawodu nauczycielskiego niechętnie decydują się na podjęcie pracy w oświacie z powodu niskich zarobków i trudnych warunków pracy.

Potrzeba zmian w edukacji

Nauczyciele wyrażają swoje obawy związane z bieżącym stanem edukacji w Polsce i żądają zmian, które pozytywnie wpłyną na proces nauczania i uczenia się. Związkowcy podkreślają, że zależy im na lepszej edukacji na miarę XXI wieku, z unowocześnioną podstawą programową, elastycznymi strukturami klasowymi i odpowiednim wsparciem specjalistycznym.

Oprócz tego, nauczyciele chcą, aby edukacja była odpowiednio finansowana, a pensje nauczycieli i pracowników oświaty adekwatnie odzwierciedlały wartość ich pracy. Wartościowe i dobrze prowadzone szkoły potrzebują odpowiedniej kadry, która będzie profesjonalnie podchodziła do procesu edukacyjnego i czuła się doceniona za swoje zaangażowanie.

Kierunek edukacji i równość szans

ZNP podkreśla także konieczność kierowania edukacją na rozwijanie kluczowych kompetencji u uczniów, zamiast skupiania się jedynie na przekazywaniu szczegółowej wiedzy. Wyznaczenie kierunku nauczania na umiejętności praktyczne, kreatywność, współpracę i rozwiązywanie problemów przyczyni się do lepszego przygotowania uczniów do wyzwań, które stawia przed nimi współczesny świat.

Ponadto, nauczyciele domagają się większej autonomii szkół w podejmowaniu decyzji dotyczących procesu nauczania, unikając centralnego sterowania, co pozwoli lepiej dostosować edukację do potrzeb lokalnej społeczności.

Narastający kryzys edukacyjny

Nauczyciele mają świadomość, że edukacja ma ogromne znaczenie w kształtowaniu przyszłości społeczeństwa i dlatego chcą działać na rzecz poprawy systemu edukacji. Negatywne skutki złych reform i braku odpowiedniego wsparcia dla nauczycieli prowadzą do narastającego kryzysu edukacyjnego w Polsce.

Dlatego ZNP wzywa rządy do zrozumienia, że niedocenianie nauczycieli oraz niskie wynagrodzenia wpływają negatywnie na jakość kształcenia i narażają na niebezpieczeństwo przyszłość narodu.

Udostępnij na Facebooku:

Share on facebook
Facebook

Reklama

Zobacz również..

Reklama

STRONY

Nasze SOCIAL
Kontakt
Przewiń do góry