Są plany aby całościowo wykończyć i wyposażyć 3 piętro Szpitala w Żywcu!

Dzisiaj na posiedzeniu Rady Powiatu Żywieckiego dyskutowano o trudnościach w finansowaniu działalności Nowego Szpitala w Żywcu. Powiat Żywiecki podejmuje kroki mające na celu rozwiązanie tych problemów. Podjęto decyzje o całościowym wykończeniu i wyposażeniu 3 piętra Szpitala w Żywcu. 

Szpital w Żywcu boryka się z problemami finansowymi

Szpital w Żywcu to ważna instytucja medyczna obsługująca mieszkańców tego regionu. Jednak, jak wiele innych placówek służby zdrowia, boryka się z wyzwaniami finansowymi. Jednym z głównych problemów jest opóźnione otrzymywanie płatności za świadczone usługi od NFZ. To utrudnia bieżącą działalność szpitala, a także utrzymanie odpowiedniego poziomu świadczonych usług.

Należy podkreślić, że Nowy Szpital ma ogromny potencjał do rozwoju i oferowania nowoczesnych usług medycznych. Jednak brak stabilności finansowej jest dużym problemem. W związku z tym, konieczne jest znalezienie rozwiązań, które pomogą szpitalowi utrzymać się na rynku i kontynuować swoją misję służenia społeczności.

Podjęto decyzje o wykończeniu trzeciego piętra Szpitala w Żywcu

Aby sprostać tym wyzwaniom, Powiat Żywiecki podjął decyzję o współpracy z partnerem prywatnym. To podejście ma na celu wsparcie finansowe i techniczne w celu pełnego wykończenia i wyposażenia trzeciego piętra Nowego Szpitala. W planach są m.in. 4 sale operacyjne, gabinety i sale chorych.

– Równocześnie Powiat Żywiecki ze względu na konieczność zabezpieczenia usług medycznych dla naszych Mieszkańców zgodził się z koncepcją partnera prywatnego aby całościowo wykończyć i wyposażyć 3 piętro Nowego Szpitala. – pisze Stanisław Kucharczyk, wicestarosta żywiecki

Współpraca z partnerem prywatnym może przynieść wiele korzyści. Często mają oni dostęp do dodatkowych źródeł finansowania i mogą przyspieszyć procesy zakupu sprzętu medycznego oraz modernizacji infrastruktury. To oznacza, że szpital może szybciej rozwijać swoją ofertę i dostarczać bardziej zaawansowane usługi medyczne.

Powiat Żywiecki będzie starał się o dofinansowanie

Kolejnym ważnym krokiem w kierunku rozwiązania problemów finansowych Nowego Szpitala jest staranie się o dofinansowanie z Funduszu Polski Ład. Wstępnie ustalono, że Powiat Żywiecki wystąpi o dofinansowanie w wysokości 15 milionów złotych i pokryje w latach następnych wkład własny na poziomie ok. 3 milionów złotych. Samorządy gminne z terenu Żywiecczyzny wyraziły swoje wsparcie dla tego zadania. 

Zdaniem zarządzającego szpitalem – IHC Canada, całościowa kwota potrzebna do kompleksowego uruchomienia świadczenia usług medycznych na trzecim piętrze Nowego Szpitala wynosi około 50 milionów złotych. To znaczna inwestycja, ale jednocześnie kluczowa dla rozwoju placówki.

Źródło: FB Stanisław Kucharczyk

Udostępnij na Facebooku:

Share on facebook
Facebook

Reklama

Zobacz również..

Reklama

STRONY

Nasze SOCIAL
Kontakt