Bielsko-Biała zmaga się z zanieczyszczeniem wody. Jest niezdatna do picia i mycia.

zanieczyszczenie wody Bielsko Biała

Od środy w wielu częściach miasta doszło do zanieczyszczenia wody. Aktualnie jest niezdatna do picia oraz używania w celach higienicznych. Nie wiadomo jak długo potrwa obecna sytuacja.  W mieście podstawiono beczkowozy z wodą pitną. Jaka jest przyczyna takiego stanu rzeczy?

Zanieczyszczona woda w Bielsku-Białej

Pierwsze sygnały od mieszkańców o nieprzyjemnym zapachu wody i jej zmienionym zabarwieniu zaczęły napływać w środę po południu. Spółka AQUA zidentyfikowała i odcięła źródło tych uciążliwości. Zaczęto rozstawiać pierwsze beczkowozy z wodą, ponieważ ta w domach była niezdatna do picia.

Wczoraj o godzinie 10.00 w Ratuszu zebrał się sztab kryzysowy pod kierownictwem zastępcy prezydenta Bielska-Białej Piotra Kuci. W spotkaniu uczestniczyli przedstawiciele wszystkich służb mundurowych, Sanepidu oraz reprezentanci spółki AQUA. Podtrzymano decyzje o niezdatności wody do picia oraz zadecydowano o umieszczeniu dodatkowych beczkowozów, które jechały z innych miast.

Po godz. 14.00 Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Bielsku-Białej wydał komunikat w sprawie jakości wody.

Zawiadamia, że na podstawie cząstkowych wyników badań otrzymanych w dniu 30.03.2023 r. stwierdził brak przydatności do spożycia wody dostarczanej przez „Aqua” S.A. do sieci wodociągowej – próbki do badań pobrano w dniu 29.03.2023 r. w obiektach zlokalizowanych na terenie Bielska-Białej przy ulicach: Orzeszkowej, Wałachowej, Zofii Kossak-Szczuckiej, Skośnej.

Z dotychczas dostępnych sprawozdań z analiz laboratoryjnych wynika, iż badana woda posiada nieodpowiadające wymogom zabarwienie i zapach.

Badania próbek wody pobranych w dniu 29.03.2023 oraz 30.03.2023 r., są kontynuowane. Kolejny komunikat zostanie wydany po uzyskaniu dalszych wyników badań wody.

Popołudniu spółka AQUA również wydała komunikat w którym poinformowała – woda nie może być także używana do higieny osobistej. (..) Beczkowozy z wodą pitną będą na bieżąco podstawiane wg zapotrzebowania.

Lokalizacja beczkowozów jest na bieżąco aktualizowana i dostępna tutaj.

Przyczyną takiego stanu rzeczy była awaria, która nastąpiła bezpośrednio po oddaniu do użytku wyremontowanej magistrali wodociągowej w Wapienicy. Uszczelnianie żywicą spowodowało, że dostarczana woda jest nie przydatna do spożycia (zmieniła kolor na żółty i ma nieprzyjemny zapach) – Potwierdza Wojewódzkie Centrum Zarządzania Kryzysowego. Odpowiedzialna za ten stan rzeczy ma być firma, która w drodze przetargu realizowała prace zlecone przez spółkę Aqua.

zanieczyszczona woda bielsko biała
MAPA OBSZARÓW OBJĘTYCH AWARIĄ

Udostępnij na Facebooku:

Share on facebook
Facebook

Reklama

Zobacz również..

Reklama

STRONY

Nasze SOCIAL
Kontakt