Bielsko-Biała chce rozwiązać problem alkoholowy. Jaki mają na to pomysł?

W Bielsku-Białej, podobnie jak w wielu innych miejscach, alkohol stanowi źródło licznych tragedii i problemów społecznych. Nietrzeźwi kierowcy, przemoc domowa, nieodpowiednie zachowania młodzieży – te i wiele innych problemów są często spowodowane nadmiernym spożywaniem alkoholu. Dlatego właśnie Rada Miejska Bielska-Białej podjęła ważną decyzję, uchwalając Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na 2024 rok.

Profilaktyka alkoholowa dla społeczności

Program ten jest niezbędny, aby skutecznie przeciwdziałać problemom związanym z alkoholem. Jego cele, zadania i metody wynikają z Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych Miasta Bielska-Białej na lata 2021-2030 oraz uwzględniają cele operacyjne Narodowego Programu Zdrowia na lata 2021-2025.

Głównym celem programu jest profilaktyka alkoholowa skierowana zarówno do dorosłych, jak i młodzieży. Działalność informacyjna i edukacyjna ma na celu podniesienie świadomości społeczeństwa na temat zagrożeń związanych z alkoholem oraz promowanie zdrowego stylu życia. Program przewiduje także działalność szkoleniową, która ma pomóc w rozpoznawaniu i radzeniu sobie z uzależnieniami behawioralnymi.

Dane na temat alkoholizmu

Warto zwrócić uwagę na rozmiar problemu alkoholizmu w Polsce. Szacuje się, że żyje tu od 600-800 tysięcy osób uzależnionych od alkoholu. Co więcej, około 2 miliony dzieci w Polsce wychowuje się w rodzinach, gdzie jeden z rodziców jest alkoholikiem, a sytuacja ta często zagraża ich zdrowiu i rozwojowi.

Według danych Światowej Organizacji Zdrowia (WHO), ponad 60 rodzajów chorób i urazów wiąże się ze spożywaniem alkoholu. Nie tylko osoby uzależnione są narażone na te zagrożenia. Szacuje się, że w Polsce ryzykownie lub szkodliwie pije od 2,5 do 4 milionów osób. To ogromna liczba, która przewyższa populację osób uzależnionych. Co roku w Polsce z powodu alkoholu umiera kilkanaście tysięcy osób, a aż 20% pacjentów zgłaszających się do lekarza ma związek z używaniem alkoholu.

Udostępnij na Facebooku:

Share on facebook
Facebook

Reklama

Zobacz również..

Reklama

STRONY

Nasze SOCIAL
Kontakt
Przewiń do góry