Bielskie budynki walczą o tytuł Modernizacji Roku – Głosowanie

Ruszyło głosowanie w ogólnopolskim konkursie organizowanym już od 27 lat.  W tym roku można oddać głosy na jeden z czterech zmodernizowanych budynków w Bielsku-Białej.

Modernizacja Roku - Ogólnopolski Konkurs

Budynki starego ratusza w Białej i Sądu Rejonowego przy ul. Juliusza Słowackiego, kamienice przy ul. Ratuszowej 2 i ul. Zamkowej 8 oraz zabytkowy magazyn przy ul. Michała Grażyńskiego 53 – wszystkie pięknie odremontowane – zostały zgłoszone jako kandydatury obiektów z Bielska-Białej do konkursu Modernizacja Roku. 

Celem konkursu jest wyłonienie przedsięwzięć budowlanych – modernizacji oraz nowych obiektów ukończonych do I kwartału 2023 r. – wyróżniających się szczególnymi walorami jakościowymi, funkcjonalnymi, urbanistycznymi i estetycznymi. Konkurs promuje funkcjonalność modernizowanych i przebudowywanych budynków i budowli, nowoczesność technologii oraz rozwiązań projektowych, stosowanie nowych technik, nowoczesnych efektywnych i bezpiecznych urządzeń, wysoką jakość wykonawstwa robót budowlanych i konserwatorskich, efekty ekologiczne, a w przypadku obiektów zabytkowych dbałość o architekturę i ochronę dziedzictwa kulturowego.

W tej edycji można zgłaszać zarówno nowe, jak i modernizowane obiekty w kilku kategoriach: obiekty mieszkalne, obiekty hotelarsko-turystyczne, obiekty przemysłowe i inżynieryjne, obiekty użyteczności publicznej, obiekty szkolnictwa, obiekty kultury, sportu, zdrowia i rekreacji, obiekty ochrony środowiska, obiekty zabytkowe, elewacje i termorenowacje, najciekawsze modernizacje i adaptacje wnętrz, rewitalizacja obszarów i zespołów urbanistycznych, drogi, mosty, obiekty sakralne, tereny zieleni, małe jest piękne, pamięć miejsc, obiekty przyjazne zwierzętom.

Głosowanie potrwa do 12 maja do godziny 12.00. Swój głos każdy może oddać raz dziennie, używając jednego adresu IP: tutaj

Budynek Sądu Rejonowego przy ul. Juliusza Słowackiego 15

Za blisko 55 mln zł, w ciągu trzech lat, został wyremontowany gmach przy ulicy Słowackiego 15 w Bielsku-Białej. Do odmienionego obiektu wkrótce wprowadzi się Sąd Rejonowy. Inwestycja oprócz odnowy wielkiego gmachu objęła m.in. przebudowę przyłącza teletechnicznego; wykonanie nowych przyłączy – światłowodowego, wodociągowego, kanalizacji sanitarnej i deszczowej; budowę podjazdu dla konwojów, chodniki i podejścia do budynku, mury oporowe, stanowisko dla agregatu prądotwórczego, a także dziedziniec.

Kamienica przy ulicy Ratuszowej 2.

Wyremontowana kamienica był kiedyś siedzibą władz miejskich Białej. Prace remontowe zrealizowane w tej kamienicy kosztowały blisko 1,9 mln zł – niewiele ponad 1 mln zł wyłożył Zakład Gospodarki Mieszkaniowej w Bielsku-Białej, który posiada ponad 50 proc. udziałów w nieruchomości. Prywatni właściciele kamienicy pokryli pozostałą część kwoty, w której 400 tys. zł stanowiła dotacja z budżetu miasta. Warto przypomnieć, że podczas lutowej sesji Rada Miejska zdecydowała o wsparciu finansowym remontu pięciu zabytkowych obiektów w mieście, w tym kamienicy przy ul. Ratuszowej 2. Współwłaścicielom tej nieruchomości radni przyznali 400 tys. zł w ramach dotacji celowej. Wysokość dotacji stanowi 46 proc. nakładów koniecznych do wykonania remontu konserwatorskiego. Miasto dofinansowało remont konserwatorski elewacji, sieni i klatki schodowej oraz wykonanie izolacji ścian fundamentowych budynku. 

Kamienica przy ulicy Zamkowej 8

Budynek znajdującym się przy ulicy Zamkowej 8 – który został wybudowany w 1897 roku dla Karola Mikscha zwanego Allegri w stylistyce historyzmu, w tzw. kostiumie francuskim -stanowi jeden z nielicznych przykładów tego typu architektury w mieście. Rada Miejska Bielska-Białej wsparła finansowo ten remont dotacją celową w kwocie 550.000,00 zł. Dofinansowanie dotyczyło prac polegających na remoncie konserwatorskim elewacji, sieni i klatki schodowej oraz wykonaniu izolacji ścian fundamentowych budynku. Remont poprawił stan techniczny, jak i estetykę reprezentacyjnej kamienicy mieszczańskiej. Był kontynuacją prac renowacyjnych podjętych jeszcze w roku 2021 r., wtedy naprawiono więźbę i wymieniono pokrycie dachowe budynku.

Budynek zabytkowego magazynu przy ul. Michała Grażyńskiego 53

W ubiegłym roku zakończył się remont budynku będącego wcześniej magazynem firmy włókienniczej. Budynek został gruntownie wyremontowany, włącznie z wszystkimi instalacjami. Wykonana została elewacja z cegły ręcznie formowanej, wstawione zostały okna ze szprosami, dodano szklaną fasadę. 

źródło: UM Bielsko-Biała

Udostępnij na Facebooku:

Share on facebook
Facebook

Reklama

Zobacz również..

Reklama

STRONY

Nasze SOCIAL
Kontakt