Bezrobocie w Bielsku-Białej – jak wygląda obecna sytuacja?

fot. Paweł Sowa / Wydział Prasowy UMBB

W 2023 roku polski rynek pracy zachował stabilność i niskie bezrobocie, co wskazuje na obecność rynku pracownika. Warto przyjrzeć się bliżej temu trendowi, analizując najnowsze dane oraz sytuację na lokalnym poziomie.

Rynek pracy w Polsce

Według najnowszych danych opublikowanych przez Główny Urząd Statystyczny, na dzień 31 grudnia 2023 roku stopa bezrobocia w kraju wyniosła 5,1%, co stanowiło niewielki wzrost o 0,1 proc. w porównaniu z listopadem 2023 roku. Województwo śląskie odnotowało stopę bezrobocia na poziomie 3,6%, z minimalnym wzrostem o 0,1 proc. W Bielsku-Białej bezrobocie pozostało na stałym poziomie 1,9%, podobnie jak w powiecie bielskim, gdzie spadło o 0,1 proc.

Lokalne dane

Marek Hetnał, dyrektor Powiatowego Urzędu Pracy w Bielsku-Białej, informuje, że w okresie od 1 do 31 grudnia 2023 roku zarejestrowano 444 osoby, co oznacza 139 osób mniej niż w miesiącu poprzednim. Ponad 77% z tej liczby to bezrobotni, którzy wrócili do rejestracji po raz kolejny. Spośród nowo zarejestrowanych, 57,8% to kobiety. 5,6% to osoby, które nigdy wcześniej nie pracowały. Ponadto, zarejestrowano 40 osób posiadających orzeczenie o stopniu niepełnosprawności, a prawo do zasiłku przysługuje 19,5% z ogółu osób bezrobotnych.

Oferty pracy

W grudniu 2023 r. zgłoszono do PUP w Bielsku-Białej 666 wolnych miejsc pracy.
Wśród zgłoszonych miejsc pracy 28 dotyczyło osób niepełnosprawnych. Zgłoszono 659 wolnych miejsc pracy w ramach ofert niesubsydiowanych oraz 7 miejsc pracy subsydiowanej. 
Miejsca pracy niesubsydiowanej: 
– 11 wolnych miejsc pracy dla osób z wykształceniem wyższym, m.in.: nauczyciel osób z niepełnosprawnością intelektualną, koordynator rodzinnej pieczy zastępczej, nauczyciel przedszkola, nauczyciel psycholog, wychowawca w placówkach oświatowych, wsparcia dziennego, wychowawczych i opiekuńczych oraz instytucjach pieczy zastępczej, lektor języka obcego, nauczyciel edukacji wczesnoszkolnej z oligofrenopedagogiką;
– 8 wolnych miejsc pracy dla osób z wykształceniem średnim, m.in.: specjalista do spraw handlu zagranicznego, technik budownictwa, pracownik biurowy, technik urządzeń sanitarnych, terapeuta zajęciowy; 
– 76 wolnych miejsc pracy dla osób z wykształceniem zasadniczym zawodowym, m.in.: spawacz, mechanik autobusów, elektryk, sprzedawca w branży mięsnej, mechanik pojazdów samochodowych, fryzjer, magazynier, kierowca operatorów wózków jezdniowych, opiekun osoby starszej, 
– 564 wolne miejsca pracy dla osób z wykształceniem podstawowym, m.in.: pracownik produkcji, monter pojazdów i urządzeń transportowych, monter konstrukcji stalowych, kierowca autobusu, pomocniczy robotnik budowlany, sortowacz, pracownik produkcji, robotnik górniczy dołowy, krawiec, pracownik ochrony fizycznej, szwaczka maszynowa, kucharz, pracownik utrzymania czystości (sprzątaczka), sprzedawca, salowa, sprzedawca w stacji paliw.
Miejsca pracy subsydiowanej: 
– 3 wolne miejsca pracy dla osób z wykształceniem średnim: pracownik biurowy, zaopatrzeniowiec, monter elektronicznego wyposażenia maszyn i urządzeń;
– 2 wolne miejsca pracy dla osób z wykształceniem zawodowym: barista, krawiec; 
– 2 wolne miejsca pracy dla osób z wykształceniem podstawowym: czyściciel pojazdów, cieśla. 

Udostępnij na Facebooku:

Share on facebook
Facebook

Reklama

Zobacz również..

Reklama

STRONY

Nasze SOCIAL
Kontakt