Badania archeologiczne w Bielsku-Białej. Grodzisko będzie atrakcją turystyczną

Grodzisko Bielsko-Biała foto: poczet.com

Bielsko-Biała skrywa w sobie fascynującą historię. W staraniach o uzyskanie tytułu “Europejskiej Stolicy Kultury,” miasto zaplanowało projekt “Porzucone Miasto.” 

Historia Grodziska w Bielsku-Białej

Grodzisko to pozostałość pierścieniowej osady produkcyjnej o charakterze obronnym, która istniała od XII wieku do roku 1400. Jest to jednocześnie najstarszy zabytek miasta. Grodzisko usytuowane jest na pochyłości wzgórza, które opada łagodnie ku północy. Jego kształt przypomina elipsę o wymiarach 205 metrów na osi północ-południe i 215 metrów na osi wschód-zachód. Całkowita powierzchnia grodziska wynosi około 3,2 hektara.

Osada powstała w końcu XII wieku i była silnie ufortyfikowana. Otaczały ją podwójne wały drewniano-ziemne, rozdzielone fosą o szerokości 10 metrów i głębokości do 12 metrów. Dodatkową ochronę zapewniała szeroka palisada. Podczas badań archeologicznych przeprowadzonych w latach 30. i 70. XX wieku odkryto chaty mieszkalne, zabudowania gospodarcze, plac targowy, fragmenty brukowanego placu, studnie i dymarki. Znaleziska te wskazują, że osadę zamieszkiwali zarówno rolnicy, jak i rzemieślnicy. Wśród mieszkańców grodziska znajdowali się hutnicy rudy darniowej, kowale, cieśle i prządki. Osada była położona przy trakcie handlowym z Krakowa na Morawy (szlak solny) i mogła pełnić rolę warowni – schronienia dla okolicznej ludności.

W roku 1400 grodzisko zostało doszczętnie zniszczone przez pożar. Do dzisiaj pozostaje pytanie, jak to miejsce łączy się ze Starym Bielskiem i miastem Bielskiem.

Historia Grodziska podczas Wojen Trzydziestoletnich

W okresie wojny trzydziestoletniej, w latach 1618–1648, przez Bielsko przemaszerowały różne oddziały wojska, w tym Szwedzi, którzy pojawić się tu mogli co najmniej trzy razy (w latach 1642, 1645 i 1646). Prawdopodobnie, Grodzisko w Starym Bielsku wykorzystano jako miejsce obozowiska, stąd też miejscowa ludność nazwała je “Wałem Szwedzkim” (niem. Schweden Schanze). Nawiasem mówiąc, do dzisiaj ulica otaczająca grodzisko od północy nosi nazwę “Wał Szwedzki.”

Rozwój Miasta i Grodziska w XVI wieku

W XVI wieku założono Dolny folwark starobielski, obejmujący częściowo również grodzisko. W jego południowo-zachodniej części powstały zabudowania, które później zaadaptowano na potrzeby parafii ewangelickiej. W latach 1818–1827 w sąsiedztwie powstał ewangelicki kościół Jana Chrzciciela. W tym samym okresie obwałowania dawnej osady zostały już w dużej mierze zniwelowane i zadrzewione.

Nowe Badania Archeologiczne w Projekcie "Porzucone Miasto"

Grodziskiem zaczęto interesować się w latach 30. XX wieku, kiedy przeprowadzono pierwsze badania archeologiczne. Kolejne badania miały miejsce w latach 70. Być może nowe badania archeologiczne przeprowadzone w ramach projektu “Porzucone Miasto” dadzą więcej odpowiedzi na pytania dotyczące tego miejsca i jego mieszkańców. Cały projekt ma być realizowany w latach 2023 – 2029.

Po przeprowadzeniu badań archeologicznych, planuje się udostępnić to miejsce mieszkańcom i turystom jako atrakcję, na której zostaną zaprezentowane odkryte przez archeologów elementy tej dawnej osady. W sąsiedztwie grodziska powstanie również wystawa, która zawierać będzie multimedialny obraz przygotowany przy użyciu sztucznej inteligencji. Całość projektu ma na celu odtworzenie życia w tym miejscu w czasach jego świetności.

Udostępnij na Facebooku:

Share on facebook
Facebook

Reklama

Zobacz również..

Reklama

STRONY

Nasze SOCIAL
Kontakt