Aktywny Senior Roku 2022

Już dzisiaj – do 23 września 2022 r. do godziny 13.00 – można zgłaszać kandydatury na najbardziej aktywnego seniora w Bielsku-Białej. 

Miasto Bielsko-Biała ogłosiło plebiscytu Aktywny Senior Roku 2022, którego celem jest promowanie i wyróżnienie osób starszych, odznaczających się aktywnością społeczną, przełamujących stereotypy dotyczące osób starszych i mogących stać się wzorem do naśladowania dla innych osób.


Do plebiscytu może zostać zgłoszona osoba w wieku co najmniej 60 lat lub starsza, mieszkająca w Bielsku-Białej lub w powiecie bielskim i zaangażowana w działalność społeczną w mieście, wyróżniająca się aktywną postawą i bezinteresownym działaniem na rzecz innych osób oraz otwarta na współpracę, zwłaszcza międzypokoleniową.


Kandydata w plebiscycie może zgłosić osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej w terminie do 23 września 2022 r. do godziny 13.00. Zgłoszenia na formularzu w zaklejonej kopercie z dopiskiem Aktywny Senior Roku 2022 należy składać na Dzienniku Podawczym Urzędu Miejskiego w Bielsku-Białej przy pl. Ratuszowym 6.
Więcej informacji pod numerem telefonu: 33 4971492


Szczegóły plebiscytu dostępne są na stronie internetowej www. seniorzybielsko.pl. Tam dostępne są również regulamin i formularz zgłoszeniowy: https://seniorzybielsko.pl/oglaszamy-plebiscyt-na-najaktywniejszego-seniora-2022-roku

źródło/foto UM Bielsko-Biała

Udostępnij na Facebooku:

Share on facebook
Facebook

Reklama

Zobacz również..

Reklama

STRONY

Nasze SOCIAL
Kontakt