Akcja zima w Bielsku-Białej. MZD jest gotowy na pierwsze opady śniegu i mrozy.

Zima zbliża się wielkimi krokami, a Miejski Zarząd Dróg w Bielsku-Białej już jest w pełnej gotowości na pierwsze mrozy i opady śniegu. Mimo braku białego puchu, wszystkie służby są w gotowości do działania, mając na uwadze zbliżający się sezon zimowy.

W Bielsku-Białej rozpoczyna się akcja zima

Z dniem 17 listopada 2023 r. kończy się letnie oczyszczanie miasta, a zarząd przystępuje do zimowego utrzymania w sezonie 2023/2024. Warto podkreślić, że to okres intensywnej pracy i przygotowań na rzecz bezpieczeństwa mieszkańców.

Zimowe utrzymanie miasta obejmuje nie tylko odśnieżanie ulic, ale także zwalczanie śliskości zimowej na chodnikach, ciągach pieszo-rowerowych, ścieżkach rowerowych, przystankach autobusowych wraz z zatokami, parkingach, przejściach podziemnych i nadziemnych, schodach oraz innych obszarach miejskich. 

Łączna długość odśnieżanych ulic to ok. 620 km, a łączna powierzchnia chodników i ciągów pieszo-rowerowych to ok. 812 532 m2. Ponadto na terenie miasta rozstawione są pojemniki z piaskiem oraz rozmieszczone zasłony przeciwśnieżne.

Imponujące zaplecze techniczne firm PreZero i Eurovia

Ważnym aspektem jest odpowiedzialność firm za zimowe i letnie utrzymanie dróg. PreZero Bielsko-Biała S.A. oraz Eurovia Polska S.A. przewidziane są do utrzymania głównych oraz pozostałych ciągów komunikacyjnych w mieście.

Aby zapewnić skuteczne działania, firmy te dysponują imponującym zapleczem technicznym. Dysponują 17 ciągnikami z pługiem i rozrzutnikiem, 3 kombajnami do odśnieżania, 3 koparko-ładowarkami, 2 ładowarkami, 6 mikrociągnikami z pługiem do odśnieżania chodników, 13 pługo-piaskarko-solarkami, 1 pługo-piaskarką oraz 2 urządzeniami do wytwarzania solanki. Ponadto miejsca niedostępne dla pojazdów będą utrzymywane przez brygady ręczne.

Prócz tego Wykonawcy wysyłają na drogi miasta trzy patrole, których głównym zadaniem jest kontrola stanu nawierzchni dróg. Wszystkie wymienione pojazdy wyposażone są w nadajniki GPS pozwalające dyspozytorom kontrolować przebieg tras i określenie ich bieżącej lokalizacji.

Zobowiązania Właścicieli Nieruchomości

Miejski Zarząd Dróg w Bielsku-Białej przypomina właścicielom oraz administratorom nieruchomości o obowiązku usuwania śniegu i lodu sprzed zarządzanych przez nich posesji. Obowiązek odśnieżania chodników znajdujących się przed posesjami wynika bezpośrednio z ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Tekst jednolity Dz.U. 2023 r. poz. 1469, z późn. zm.) zgodnie z art. 5, ust. 1, pkt. 4. Przytoczone przepisy i ich wykładnia jasno wskazują, iż za chodnik ustawodawca uznaje wydzieloną część drogi publicznej służącą dla ruchu pieszego, położoną bezpośrednio przy granicy nieruchomości. Dla wyjaśnienia możliwych nieporozumień warto dodać, że obowiązkiem utrzymania w czystości objęte są wyłącznie chodniki bezpośrednio graniczące z nieruchomością (tj. posiadające z posesją wspólną granicę). Chodniki położone wzdłuż tej nieruchomości, ale oddzielone od niej np. rowem melioracyjnym czy pasem zieleni stanowiącym własność innego podmiotu, są z tego obowiązku wyłączone.

Źródło: MZD Bielsko-Biała

Udostępnij na Facebooku:

Share on facebook
Facebook

Reklama

Zobacz również..

Reklama

STRONY

Nasze SOCIAL
Kontakt