17 miejsc w Bielsku-Białej zostanie odbetonowanych i zazielenionych!

zdjęcie ilustracyjne

Bielsko-Biała jest gotowe na wielki krok w kierunku zrównoważonej przyszłości. Miasto przygotowuje się do złożenia wniosku o dofinansowanie projektu, który ma na celu odbetonowanie i zazielenienie 17 miejsc na obszarze miasta. Projekt został zaprezentowany w czwartek, w trakcie posiedzenie Rady Miejskiej przez naczelnika wydziału gospodarki miejskiej Wiesława Maj oraz ogrodnika miejskiego Dariusza Gajny.

Odbetonowanie i Zazielenienie - Bielsko-Biała stawia na Ekologię

Projekt odbetonowania i zazielenienia powstawał przez ostatnie dwa lata. Początkowo wytypowano aż 35 potencjalnych lokalizacji, ale ostatecznie wybrano 17, które stanowią priorytet dla miasta. Jak tłumaczy Dariusz Gajny – wybór tych miejsc był wynikiem różnych czynników. Część z lokalizacji to wnioski mieszkańców, część została zgłoszona do Budżetu Obywatelskiego, ale nie została zrealizowana, a część została wybrana na podstawie obserwacji i analizy potrzeb miasta.

Projekt będzie miał ogromny wpływ na poprawę jakości życia mieszkańców oraz stanu środowiska naturalnego.
Na obecnym etapie projektowania przewiduje się nasadzenie około 670 drzew, 13 200 krzewów oraz 23 600 bylin i traw. Warto jednak zaznaczyć, że te liczby mogą ulec zmianie, ponieważ trzy projekty są jeszcze w końcowym etapie opracowania. – mówił Wiesław Maj

Lokalizacje, które ulegną zmianie

1) teren z ciekiem wodny przy ulicy Lajkonika obok boiska LKS Zapora w Wapienicy,
2) zawężenie głównego ciągu pieszego w Parku Słowackiego i obsadzenie odzyskanej przestrzeni drzewami,
3) dziki parking na skrzyżowaniu ulic Sempołowskiej i Kołłątaja,
4) zamknięty fragment ulicy Zielonej plus stworzenie terenu zielonego w okolicy stacji kolejowej Bielsko-Biała Lipnik, który będzie stanowił połączenie z Parkiem Włókniarzy,
5) skwer Franciszka Polaka obok technikum przy ulicy Słowackiego, przywrócenie jego zielonego wyglądu znanego ze starych pocztówek,
6) plac Żwirki i Wigury plus stworzenie zielonego amfiteatru,
7) rozbetonowanie cieku i progu wodnego w Dolinie Gościnnej (poniżej Kauflandu),
8) ciek w parku Skarżyńskiego,
9) ogródek jordanowski przy ulicy Wyzwolenia z odtworzeniem zbiornika wodnego, z zaadoptowaniem brzegów i włączeniem do istniejącego parku,
10 dziki parking przy ulicy Żywieckie Przedmieście,
11) skwer pomiędzy ulicami Bohaterów Warszawy i Grota-Roweckiego,
12) zabrukowany skwer przy ulicach Lipnickiej i Ogrodowej,
13) skwer przy ulicach Piastowskiej i Wyspiańskiego,
14) przystanek Cieszyńska-Hulanka w kierunku Wapienicy,
15) przystanek Wapienica Centrum w kierunku Jaworza,
16) przystanek przy ulicy Paderewskiego,
17) skrzyżowanie ulic Michałowicza, 1 Maja i Partyzantów z zazielenieniem przystanków obok placu Mickiewicza i naprzeciwko Powiatowego Urzędu Pracy.

CZYTAJ RÓWNIEŻ:

Założeniami dla wyżej wymienionych lokalizacji są:
– użycie materiałów z recyklingu; 
– zastosowanie elementów małej architektury z materiałów naturalnych, miejscowych, przyjaznych środowiskowo;
– zatrzymanie wód opadowych w miejscu opadu dzięki wodoprzepuszczalnym nawierzchniom;
– zwiększenie powierzchni biologicznie czynnej poprzez zastosowanie roślinności kwitnącej i opóźniającej spływ wód opadowych (mniejszy ślad węglowy dzięki ograniczeniu koszenia);
– zastosowanie trawników koniczynowych jako powierzchni przyjaznej owadom zapylającym i nie generującej nadmiernych kosztów utrzymania;
– ograniczenie presji na środowisko poprzez zastosowanie roślinności samowystarczalnej pielęgnacyjnie (brak konieczności cotygodniowego koszenia i całorocznej pielęgnacji, pożytek dla owadów zapylającyc

Dofinansowanie i koszty inwestycji

Już teraz miasto Bielsko-Biała przygotowuje się do złożenia wniosku o dofinansowanie tego projektu. Termin składania wniosku upływa pod koniec listopada, więc czasu jest niewiele. Jednym z kluczowych kroków w tym procesie jest uzyskanie upoważnienia dla prezydenta do złożenia wniosku oraz do przyjęcia projektu do realizacji. Rada Miejska już wydała pozytywną opinię na ten temat, co jest ważnym etapem w drodze do realizacji projektu.
-Myślę, że początkiem drugiego kwartału przyszłego roku otrzymamy odpowiedź czy dofinansowanie będzie czy nie. Początek 2025 roku to optymistyczny termin rozpoczęcia inwestycji – mówił Dariusz Gajny

Na ten moment nie jest znana dokładna kwota inwestycji. Miasto jednak zakłada, że całe przedsięwzięcie może kosztować nawet 20 000 000 zł.

Źródło: Radio Bielsko/UM Bielsko-Biała

Udostępnij na Facebooku:

Share on facebook
Facebook

Reklama

Zobacz również..

Reklama

STRONY

Nasze SOCIAL
Kontakt