120-letnia kamienica Lindnerów w Bielsku-Białej odzyska swój dawny blask !

Bielsko-Biała szykuje się do wielkiej rewitalizacji swoich zabytków. Planowane prace obejmą trzynaście wyjątkowych obiektów, w tym ikoniczną kamienicę Lindnerów przy ulicy 3 Maja. Inicjatywa ta ma na celu zatrzymanie procesu degradacji oraz przywrócenie dawnej świetności najcenniejszym przykładom architektury miasta.

Kamienica Lindnerów oraz 12 innych budynków w Bielsku-Białej zostanie zrewitalizowana

22 lutego podczas LXVIII sesji Rada Miejska Bielska-Białej zdecydowała o udzieleniu w 2024 roku dotacji celowych na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytkach, wpisanych do rejestru zabytków lub znajdujących się w gminnej ewidencji zabytków, nie stanowiących własności miasta Bielska-Białej. Ten ambitny plan przewiduje wsparcie rewitalizacji 13 zabytkowych obiektów łączną kwotą ok 3,5 mln zł z budżetu miasta.

Planowane prace obejmować będą m.in. kamienice Lindnerów, zabytkową perełkę architektoniczną Bielska-Białej. Budynek znajdujący się na jednej z głównych ulic miasta, został wybudowany w 1904 roku, według projektu Ernsta Lindnera i Theodora Schreiera. Stanowi nie tylko część dziedzictwa kulturowego miasta, ale także symbol jego historii. Dotacja w wysokości 405.185,29 PLN zostanie przeznaczona na remont konserwatorski elewacji frontowych, przywracając kamienicy jej pierwotny blask i walory zabytkowe.

Dotacje w 2024 zostaną przyznane również m.in. na:

  • Budynek przy ul. 1 Maja 15 w Bielsku-Białej, na prace przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków związane z „Remontem konserwatorskim elewacji zachodniej, wschodniej i północnej budynku przy ul. 1 Maja 15” w kwocie 498.821,45 zł
  • Budynek przy ul. Cieszyńskiej 23a w Bielsku-Białej, na prace przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków związane z „Remontem konserwatorskim elewacji wraz z wymianą lub konserwacją stolarki okiennej oraz renowacją drzwi zewnętrznych w budynku przy ul. Cieszyńskiej 23a” w kwocie 279.000,00 zł
  • Budynek przy ul. Waleriana Łukasińskiego 20 w Bielsku-Białej, na prace przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków związane z „Wymianą drewnianych szczytów w dachu, izolacją podłogi strychu, wykonaniem drenażu opaskowego wokół budynku, izolacją fundamentów, wymianą uszkodzonej podłogi w mieszkaniu w budynku przy ul. Waleriana Łukasińskiego 20″ w kwocie 33.750,00 zł
  • Budynek przy ul. Krakowskiej 10 w Bielsku-Białej – z wyłączeniem Gminy Bielsko-Biała, na prace przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków związane z „Remontem konserwatorskim dachu willi przy ul. Krakowskiej 10″ w kwocie 78.304,39 zł
  • Budynek przy pl. św. Mikołaja 11 w Bielsku-Białej, na prace konserwatorskie przy zabytku znajdującym się w gminnej ewidencji zabytków związane z „Remontem konserwatorskim elewacji, wymianą pokrycia dachu oraz okien połaciowych w budynku przy pl. św. Mikołaja 11″ w kwocie 83.291,50 zł

  • Budynek przy ul. Stanisława Staszica 3 w Bielsku-Białej – z wyłączeniem Gminy Bielsko-Biała, na prace przy zabytku znajdującym się w gminnej ewidencji zabytków związane z „Remontem konserwatorskim dachu, elewacji, klatki schodowej wraz z izolacją fundamentów w kamienicy przy ul. Stanisława Staszica 3″ w kwocie 156.996,46 zł
  • Budynek przy ul. Cieszyńskiej 14 w Bielsku-Białej – z wyłączeniem Gminy Bielsko-Biała, na prace przy zabytku znajdującym się w gminnej ewidencji zabytków związane z „Remontem konserwatorskim elewacji w kamienicy przy ul. Cieszyńskiej 14″ w kwocie 94.163,95 zł
  • Budynek przy ul. Krakowskiej 2 w Bielsku-Białej, na prace przy zabytku znajdującym się w gminnej ewidencji zabytków związane z „Remontem konserwatorskim elewacji w kamienicy przy ul. Krakowskiej 2″ w kwocie 500.000,00 zł. 

Modernizacji doczekała się również sąsiadująca kamienica – Kamienica Fischera mieszcząca się przy ul. 3 Maja 5, która została wybudowana w 1901 roku.

Udostępnij na Facebooku:

Share on facebook
Facebook

Reklama

Zobacz również..

Reklama

STRONY

Nasze SOCIAL
Kontakt